Over leven

6. De bijbel is gewoon een boek

(blog in wording, nog lang niet af)

Iemand die boeken wil schrijven, krijgt te maken met een paar serieuze overwegingen. Zij moeten het uitgangspunt bepalen, het concept van het boek. Een eerste belangrijke overweging is het antwoord op de vraag of je voor fictie gaat of non-fictie of een combinatie van beide, non-fictie met persoonlijke noten. Als je daarover hebt beslist, komt het volgende punt aan bod. Je gaat natuurlijk proberen om mooi te schrijven, zodat je de lezer emotioneel aan je bindt. Maar niet iedereen heeft die gave en om die reden gebruiken sommige schrijvers persoonlijke noten die verrassen en opvallen door de inhoud. Want uiteindelijk ben je er op uit om zoveel mogelijk mensen jouw boek te laten lezen, in casu zoveel mogelijk exemplaren te verkopen. Een logische drijfveer.

Zo moet het ook de vrienden van Jezus zijn vergaan, nadat ze twee duizend jaar geleden besloten het levensverhaal van die deksels slimme en opvallende Palestijn, Jezus van Nazareth, op te schrijven. Het waren echte vrienden; ze hadden Jezus leren kennen als een actievoerder tegen het grote onrecht in het rijk van koning Herodes. Ze bewonderden zijn verzet tegen de misdadige rijkdom van de machthebbers en tegen de onderdrukking van de arme sloebers. Eentje die opkwam voor