Over leven

Verantwoording

Alles in dit blog heb ik eigenhandig verzameld en meestendeels zelf bedacht en verzonnen. Alle meningen, (dis)kredieten en (voor)oordelen mag je mij aanrekenen. Gejat heb ik weinig en waar ik dat heb gedaan, heb ik mijn best gedaan de bron te vermelden. Als ik woorden en zinnen heb overgenomen van schrijvers, die ik niet bij naam heb genoemd, zodat zij het verdiende krediet moeten missen, dan bied ik door deze bij voorbaat mijn nederige excuses aan. Ik ben een klootzak als ik zo onzorgvuldig heb gehandeld, maar ik heb die woorden slechts ten positieve gebruikt.

Onder grote bewondering voor hun werk ben ik veel dank verschuldigd aan de vrouwen en mannen van Wikipedia (schenk volop aan deze eigenbouw-encyclopedie), van de Winkler Prins encyclopedie en van diverse boeken over de evolutie. In deze laatste categorie dank aan William H. Calvin, een Amerikaanse neurobioloog. Hij is bekend van het populariseren van de neurowetenschappen (neuraal Darwinisme) en de evolutionaire biologie, en schrijver van het boek ‘The River that Flows Uphill’ (1986*), een verslag van een tocht van 14 dagen over de Colorado rivier door het grootste evolutionaire spektakel op aarde, de Grand Canyon. Rob Bijnsdorp, eminent auteur, gebiologeerd door de macht van de zee, vond, om wat voor reden ook, dat ik dat boek moest lezen. Onbedoeld heeft hij mij daarmee aangemoedigd op het onderwerp door te gaan. Kijk, zo werkt het. Vaak.

* Er is in 1990 een Nederlandse uitgave verschenen bij Ooievaar Pockethouse: ‘De rivier die tegen de berg opstroomt’. De oplage is uitverkocht, maar meer of minder gave exemplaren zijn wellicht nog te verkrijgen via www.boekwinkeltjes.nl.